Nihongo no tomodachi Log Out | Topics | Search
Moderators | Edit Profile
New message board | Search engine
Japanese translation | Dictionary

Japanese forum » Looking for people » Nihongo no tomodachi « Previous Next »

Author Message
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

jodi
Posted on Tuesday, August 10, 2004 - 10:33 pm:   

minasan konnichiwa!!
hajimemashite?
watashi no namae wa jodi desu.
oosutoraria-jin desu.
16 sai desu.
nihongo o benkyoshimasu.
nippon wa omoshiroi desuyo!
please reply!!
ja mata!!

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

nao yamada
Posted on Tuesday, August 24, 2004 - 09:33 am:   

konnichiwa!
watashi no namae ha nao desu! 19 sai desu.
nihonn no kyoto toiutokoroni sunndemasu.
gaikoku no hitoto tomodachi ni naritaito omoimashita!
moshi yokattara hennji kudasai!!
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

TAFA
Posted on Thursday, September 16, 2004 - 01:45 pm:   

MINASAN KONNICHIWA
WATASHINO NAMAE WA TAFA DESU. SENEGARUJIN DESU.
IMA NIHONGO O BENKYO SHITE IMASU.

I'M FROM SENEGAL, MY NAME IS TAFA. I WOULD LIKE TO HAVE MANY FRIENDS WHO SPEAK JAPANESE OR WHO ARE INTERESTED IN THIS LANGUAGE.
emestyla@hotmail.com
MAIL O KUDASAI
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Shin
Posted on Friday, January 28, 2005 - 11:05 am:   

daremo imasenka?
boku ha ima shigoto chuu desuga, sugoku tsumaranain da. dareka to nanika wo hanashitai.


tomadoi@gmail.com
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

niko
Posted on Sunday, February 20, 2005 - 02:04 am:   

konnichiwa!

from australia!

:-)
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Danyoru
Posted on Friday, March 04, 2005 - 08:12 am:   

Minasan konnichiwa!
Watashi no namae wa Danyoru Koronin desu.
Watashi was juhachi sai desu.
Iguru-jin desu, ima wa Nihongo o benkyoshimasu.
Please reply!
Ja mata ne!
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Chisama
Posted on Monday, March 14, 2005 - 11:59 am:   

Min`na san, konnichiwa.
Chisama to moshimasu.
Watashi wa daigakusai desu.
African-americanjin desu. 19sai desu.
Watashi ha rokunen nihongo ga jibun ni benkyou shite imasu.
(I still need lots of practice.)
Narau yori narero!!!

Add Your Message Here
Post:
Username: Posting Information:
This is a private posting area. Only registered users and moderators may post messages here.
Password:
Options: Post as "Anonymous"
Enable HTML code in message
Automatically activate URLs in message
Action:

Topics | Last Day | Last Week | Tree View | Search | Help/Instructions | Program Credits Administration
This Japanese forum is now obsolete and closed
but remains for an archive purpose. Please continue to post from New Japanese forum
Japanese discussion board
managed by Free Light Software